Go提供了ast库,用于将源代码转换成抽象语法树,从而为元编程提供了支持。

一、方法实现

package util

import (
  "fmt"
  "go-less/exception"
  "go/ast"
  "go/parser"
  "go/token"
  "io/ioutil"
  "strings"
)

// ASTFunction AST函数对象
type ASTFunction struct {
  Package string       // 函数所在包
  Name   string       // 函数名字
  Exported bool        // 是否向外公开
  Recv   []map[string]string // 函数接收者
  Params  []map[string]string // 函数参数
  Results []map[string]string // 函数返回值
}

// Println Debug Only
func (f ASTFunction) Println() {
  fmt.Print("所在包:" + f.Package)
  fmt.Print(",是否公开:", f.Exported)
  fmt.Print(",函数名字:" + f.Name)
  fmt.Print(",函数接收者:")
  fmt.Print(f.Recv)
  fmt.Print(",函数参数:")
  fmt.Print(f.Params)
  fmt.Print(",函数返回值:")
  fmt.Print(f.Results)
  fmt.Println()
}

// 1.数组或者切片类型      √
// 2.用户定义的类型或基本数据类型 √
// 3.选择表达式       √
// 4.指针表达式       √
// 5.映射类型          √
// 6.函数类型          √
// 7.管道类型          √
// 8.匿名结构体       ×
func exprToTypeStringRecursively(expr ast.Expr) string {

  if arr, ok := expr.(*ast.ArrayType); ok {
    if arr.Len == nil {
      return "[]" + exprToTypeStringRecursively(arr.Elt)
    } else if lit, ok := arr.Len.(*ast.BasicLit); ok {
      return "[" + lit.Value + "]" + exprToTypeStringRecursively(arr.Elt)
    } else {
      // TODO 完备性检查
      panic(1)
    }
  }
  if _, ok := expr.(*ast.InterfaceType); ok {
    return "interface{}"
  }
  if indent, ok := expr.(*ast.Ident); ok {
    return indent.Name
  } else if selExpr, ok := expr.(*ast.SelectorExpr); ok {
    return exprToTypeStringRecursively(selExpr.X) + "." + exprToTypeStringRecursively(selExpr.Sel)
  } else if star, ok := expr.(*ast.StarExpr); ok {
    return "*" + exprToTypeStringRecursively(star.X)
  } else if mapType, ok := expr.(*ast.MapType); ok {
    return "map[" + exprToTypeStringRecursively(mapType.Key) + "]" + exprToTypeStringRecursively(mapType.Value)
  } else if funcType, ok := expr.(*ast.FuncType); ok {
    params := parseFieldList(funcType.Params)
    results := parseFieldList(funcType.Results)
    tf := func(data []map[string]string) string {
      ts := make([]string, 0)
      for _, v := range data {
        ts = append(ts, v["Name"]+" "+v["Type"])
      }
      return strings.Join(ts, ",")
    }
    return "func(" + tf(params) + ")" + " (" + tf(results) + ")"
  } else if chanType, ok := expr.(*ast.ChanType); ok {
    if chanType.Dir == ast.SEND {
      return "chan <- " + exprToTypeStringRecursively(chanType.Value)
    } else if chanType.Dir == ast.RECV {
      return "<- chan " + exprToTypeStringRecursively(chanType.Value)
    } else {
      return "chan " + exprToTypeStringRecursively(chanType.Value)
    }
  }
  //ast.StructType  不考虑这个类型
  // TODO 完备性检查
  fmt.Println(expr)
  panic(1)
}

func parseFieldList(fList *ast.FieldList) []map[string]string {
  dst := make([]map[string]string, 0)
  if fList != nil {
    list := fList.List
    for i := 0; i < len(list); i++ {
      names := list[i].Names
      typeStr := exprToTypeStringRecursively(list[i].Type)
      for j := 0; j < len(names); j++ {
        dst = append(dst, map[string]string{
          "Name": names[j].Name,
          "Type": typeStr,
        })
      }
      if len(names) == 0 {
        dst = append(dst, map[string]string{
          "Name": "",
          "Type": typeStr,
        })
      }
    }
  }
  return dst
}
func CreateASTFunctionFromASTNode(node ast.Node, pack string) *ASTFunction {
  fn, ok := node.(*ast.FuncDecl)
  if ok {
    astFunction := ASTFunction{
      Package: pack,
      Name:   fn.Name.Name,
      Exported: fn.Name.IsExported(),
    }
    astFunction.Params = parseFieldList(fn.Type.Params)
    astFunction.Results = parseFieldList(fn.Type.Results)
    astFunction.Recv = parseFieldList(fn.Recv)
    return &astFunction
  }
  return nil
}
func CreateASTFunctionsFromFile(target string) []*ASTFunction {
  rawData, err := ioutil.ReadFile(target)
  if err != nil {
    panic(exception.NewDefaultException(exception.IOException, err.Error()))
  }
  fileSet := token.NewFileSet()
  file, err := parser.ParseFile(fileSet, "", string(rawData), 0)
  if err != nil {
    panic(exception.NewDefaultException(exception.ASTParseException, err.Error()))
  }
  pack := ""
  ast.Print(fileSet, file)

  functions := make([]*ASTFunction, 0)
  ast.Inspect(file, func(node ast.Node) bool {
    pk, ok := node.(*ast.Ident)
    if ok {
      if pack == "" {
        pack = pk.Name
      }
    }
    fn := CreateASTFunctionFromASTNode(node, pack)
    if fn != nil {
      functions = append(functions, fn)
    }
    return true
  })
  return functions
}

二、测试代码

functions := util.CreateASTFunctionsFromFile("C:\\Program Files\\Go\\src\\go\\ast\\ast.go")
for _, f := range functions {
  f.Println()
}

三、运行结果

所在包:ast,是否公开:true,函数名字:Pos,函数接收者:[map[Name:c Type:*Comment]],函数参数:[],函数返回值:[map[Name: Type:token.Pos]]
所在包:ast,是否公开:true,函数名字:End,函数接收者:[map[Name:c Type:*Comment]],函数参数:[],函数返回值:[map[Name: Type:token.Pos]]
所在包:ast,是否公开:true,函数名字:Pos,函数接收者:[map[Name:g Type:*CommentGroup]],函数参数:[],函数返回值:[map[Name: Type:token.Pos]]
...
分类: 编程